Obchodní podmínky

internetového obchodu www.24doma.cz

 

Obsah:

- Informace o prodávajícím

- Obecná ustanovení

- Elektronické služby poskytované v internetovém obchodě

- Podmínky kupní smlouvy

- Způsoby platby a lhůta splatnosti

Způsob a termín dodání

- Reklamační řád

- Právo na odstoupení od smlouvy

- Mimosoudní řešení sporů

- Ustanovení týkající se podnikatelů

- Závěrečná ustanovení

 

1. Informace o prodávajícím

1.1. Internetový obchod fungující na adrese www.24doma.cz je provozován společností

POLOR Sp. z o.o.., se sídlem ul. Władysława IV 1, 70-651 Štětín, Polska republika

zapsanou do rejstříku podnikatelů národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Szczecin-Centrum ve Štětíně pod číslem KRS 0000102972, REGON 810257522, NIP 8520801934, základní kapitál 600 000 PLN

1.2. Zákazník může kontaktovat Prodávajícího e-mailem na adrese www.24doma.cz nebo telefonicky +42 730 66 66 88

 

2. Obecná ustanovení

2.1. Předmětem činnosti internetového obchodu www.24doma.czje maloobchod s výrobky, včetně čisticích zařízení, pomocí prostředků komunikace na dálku.

2.2. Technické požadavky nezbytné pro spolupráci se systémem IKT používaným Prodávajícím jsou následující:

a) minimální rozlišení obrazovky 1024 × 768 pixelů,

b) připojení k internetu,

c) správně nainstalovaný webový prohlížeč, který podporuje technologii standardů HTML5 a CSS3

d) povolen JavaScript a cookies,

e) aktivní e-mailový účet.

2.3. Tyto Podmínky jsou určeny Zákazníkům obchodu www.24doma.cz kteří jsou spotřebiteli nebo podnikateli (s výjimkou ustanovení bodu 10 těchto Podmínek, která obsahují ustanovení pouze pro podnikatele).

2.4. Definice názvů a termínů použitých v těchto Podmínkách:

2.4.1. Pracovní den - jeden den od pondělí do pátku, s výjimkou státních svátků ČR.

2.4.2. Můj účet - formulář dostupný v Internetovém obchodě, který vám umožní vytvořit účet.

2.4.3. Moje objednávka - Elektronická služba, interaktivní formulář k dispozici v Internetovém obchodě umožňující zadání objednávky, zejména přidáním Produktů do elektronického košíku a upřesněním podmínek kupní smlouvy, včetně způsobu doručení a platby.

2.4.4.  Zákazník - (1) fyzická osoba s plnou právní způsobilostí ,

a v případech stanovených obecně použitelnými ustanoveními také fyzická osoba s omezenou způsobilostí k právním úkonům; (2) právnická osoba; nebo (3) organizační jednotka bez právní subjektivity, kterou zákon uděluje způsobilost k právním úkonům; subjekt, který uzavřel nebo má v úmyslu uzavřít s Prodávajícím kupní smlouvu / který čerpá nebo má v úmyslu čerpat elektronickou službu poskytovanou Prodávajícím.

2.4.5 Prodávající – společnost POLOR Sp. z o.o., se sídlem ul. Władysława IV 1, 70-651 Štětín, Polská republika, provozující Internetový obchod.

 2.4.6. Účet - elektronická služba, označená individuálním jménem (přihlašovací jméno) a heslem poskytnutým Zákazníkem, soubor prostředků v IT systému Prodávajícího, ve kterém jsou shromažďována data poskytnutá Zákazníkem a informace o jeho Objednávkách v Internetovém obchodě.

2.4.7. Produkt - movitý předmět dostupný v Internetovém obchodě, který je předmětem kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím.

2.4.8. Podmínky - tyto obchodní podmínky Internetového obchodu.

2.4.9. Internetový obchod - internetový obchod Prodávajícího dostupný na této adrese: www.24doma.cz

2.4.11 Kupní smlouva - kupní smlouva na produkt uzavřená mezi Zákazníkem a Prodávajícím prostřednictvím Internetového obchodu.

2.4.12 Elektronická služba - služba poskytovaná Prodávajícím elektronickou cestou Zákazníkovi prostřednictvím Internetového obchodu.

2.4.13 Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.4.14 Zákon o právech spotřebitelů - zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

2.4.15. Objednávka - prohlášení Zákazníka o záměru učiněné pomocí objednávkového formuláře a zaměřené přímo na uzavření smlouvy o prodeji Produktu s Prodávajícím.

2.5 Správcem osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s prováděním ustanovení těchto Podmínek je společnost Polor Sp. z o.o Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely, v rozsahu a na základě zásad stanovených v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách Internetového obchodu. Každá osoba, jejíž osobní údaje zpracovává Prodávající, má právo zkontrolovat svůj obsah a právo jej aktualizovat a změnit.

 

3. Elektronické služby poskytované v internetovém obchodě

1. V Internetovém obchodě www.24doma.czjsou k dispozici následující elektronické služby:

Účet, Objednávkový formulář a Elektronický zpravodaj (Newsletter).

3.1.1 Účet - použití účtu je možné po dokončení celkem tří po sobě jdoucích kroků Zákazníkem - (1) vyplněním registračního formuláře, (2) kliknutím do pole „Registrovat“ a (3) potvrzením úmyslu vytvořit účet kliknutím na potvrzovací odkaz zaslaný automaticky na poskytnutou e-mailovou adresu.

V registračním formuláři je nutné uvést následující údaje o Zákazníkovi: jméno, příjmení, e-mailovou adresu a heslo. Vytvoření účtu je možné při zadávání Objednávky. Přečtěte si prosím pozorně pokyny a vyplňte formulář. Jakékoli změny nebo chyby mohou prodloužit dobu potřebnou ke zpracování vaší Objednávky.

3.1.1.1. Služba elektronického účtu je poskytována zdarma po dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu smazat Účet (zrušení Účtu) zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, zejména e-mailem na následující adresu: doma24cz@seznam.cz nebo písemně na adresu: Polor Sp. z o.o.., ul. Władysława IV 1, 70-651 Štětín, Polská republika.

3.1.2. Objednávkový formulář - začíná se používat po přidání prvního produktu do elektronického košíku v Internetovém obchodě. Objednávka je zadána poté, co Zákazník dokončí celkem dva následné kroky - (1) po vyplnění objednávkového formuláře a (2) kliknutím na webové stránky Internetového obchodu po vyplnění pole Objednávkový formulář a platit - až do tohoto okamžiku je možné zadaná data upravovat sami (postupujte podle zobrazených zpráv a informací dostupných na webu Internetového obchodu). V objednávkovém formuláři je nutné, aby Zákazník poskytl následující zákaznické údaje: jméno a příjmení / název společnosti, adresa / sídlo (ulice, číslo domu / bytu, PSČ, město, země), e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo a údaje týkající se kupní smlouvy: požadovaný Produkt (-y), množství Produktu (-ů), místo a způsob dodání Produktu (-ů), způsob platby.

Pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli, je také nutné uvést daňové identifikační číslo.

3.1.2.1. Služba elektronického objednávkového formuláře je poskytována bezplatně a má jednorázovou povahu a je ukončena, když je Objednávka zadána nebo když Zákazník prostřednictvím služby přestane objednávat.

3.1.3. Newsletter - používání Newsletteru se provádí po zadání e-mailové adresy viditelné na stránkách internetového obchodu, na kterou mají být zaslána další vydání Newsletteru, a po kliknutí na pole „Přihlásit“. Můžete se také přihlásit k odběru novinek zaškrtnutím příslušného zaškrtávacího políčka při vytváření Účtu - po vytvoření Účtu je Zákazník přihlášen k odběru novinek.

3.1.3.1. Elektronická služba Newsletter je poskytována zdarma na dobu neurčitou. Zákazník má možnost kdykoli a bez udání důvodu odhlásit se z odběru Newsletteru (elektronického zpravodaje) zasláním příslušné žádosti Prodávajícímu, zejména e-mailem na tuto adresu: doma24cz@seznam.cz nebo písemně na adresu: Polor Sp , z.o.o.., ul. Władysława IV 1, 70-651 Štětín, Polská republika.

3.2. Zákazník je povinen používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s právními předpisy a veřejným pořádkem, s ohledem na respektování osobnostních práv a práv duševního vlastnictví Prodávajícího a třetích osob. Zákazník je povinen zadat své údaje v souladu se skutečností. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah.

 

4. Podmínky kupní smlouvy

4.1. Uzavření kupní smlouvy probíhá prostřednictvím Internetového obchodu www.24doma.cz, tedy s využitím prostředků komunikace na dálku. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

4.2. Cena Produktu uvedená na webu internetového obchodu je uvedena v českých korunách a zahrnuje daně. O celkové ceně včetně daní z Produktu, který je předmětem objednávky, jakož i o nákladech na doručení (včetně poplatků za dopravu, dodání a poštovní služby) a dalších nákladech je Zákazník informován na webových stránkách Internetového obchodu při zadávání Objednávky.

4.3. Pravidla pro uzavření kupní smlouvy v Internetovém obchodě prostřednictvím objednávkového formuláře.

4.3.1. Uzavření kupní smlouvy mezi Zákazníkem a Prodávajícím nastane poté, co Zákazník zadá Objednávku v internetovém obchodě v souladu s bodem 3.1.2 Podmínek.

4.3.2. Po zadání Objednávky Prodávající okamžitě potvrdí její přijetí a současně přijme Objednávku k provedení. K potvrzení přijetí Objednávky dochází zasláním Zákazníkovi příslušného e-mailu na jeho e-mailovou adresu poskytnutou při zadávání Objednávky, která obsahuje prohlášení Prodávajícího o přijetí Objednávky a jejím přijetí k provedení a potvrzení uzavření kupní smlouvy. Jakmile Zákazník obdrží výše uvedený e-mail, uzavře se mezi Zákazníkem a prodávajícím kupní smlouva.

4.4. Konsolidace, ochrana a zpřístupnění obsahu uzavřené kupní smlouvy Zákazníkovi se provádí (1) poskytnutím těchto Podmínek na webových stránkách Internetového obchodu a (2) odesláním Zákazníkovi e-mailové zprávy uvedené v bodě 4.3.2. Podmínek. Obsah kupní smlouvy je navíc zaznamenán a zabezpečen v IT systému Internetového obchodu Prodávajícího.

 

5. Způsoby platby a lhůta splatnosti

5.1. Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující možnosti platby ceny na základě kupní smlouvy: platba bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, elektronické platby nebo dobírka. Výběr způsobu platby přísluší Zákazníkovi.

5.1.1. Pokud zvolíte způsob platby bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího, zavazuje se Zákazník převést určitou částku peněz na následující bankovní účet:

PL03 1600 1462 1086 6731 9000 0001 Raiffeisen POLBANK.

5.1.2. Elektronické platby a platby kartou se provádějí prostřednictvím webových stránek

GoPay s.r.o.

370 01 Planá

Česká Republika

IČ: 26046768

Společnost je registrována v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis. zn. C/11030.

5.1.2.1. Pokud je zvolen výše uvedený způsob platby, bude Zákazník přesměrován na webové stránky banky nebo operátora kreditní karty ze seznamu, který provede platbu.

5.2. Lhůta platnosti závisí na způsobu platby zvolené Zákazníkem.

V případě platby bankovním převodem nebo elektronickými platbami je Zákazník povinen provést platbu do dvou pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.2.1. Pokud si Zákazník vybere platbu dobírkou, je povinen provést platbu po obdržení zásilky, která je předmětem uzavřené kupní smlouvy.

5.3. Po zakoupení zboží vystaví Prodávající Zákazníkovi doklad o nákupu ve formě faktury.

5.3.1. Doklad o koupi se vydává osobě nebo společnosti uvedené na formuláři.

 

6. Způsob a termín dodání

6.1. Dodání Produktu Zákazníkovi je závazné, pokud kupní smlouva nestanoví jinak. Náklady na dodání Produktu (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovní služby) jsou Zákazníkovi označeny na webových stránkách internetového obchodu v záložce „Dodání a platba“ a při zadávání objednávky.

6.2. Dodání Produktu je možné pouze na území České republiky.

6.3. Produkt je dodáván kurýrem DPD - DPD Polska sp.z o.o.., se sídlem ve Varšavě (02-274) na ul. Mineralna 15, zapsaná v obchodním rejstříku národních soudů, vedená okresním soudem pro hlavní město Varšava ve Varšavě, 13. obchodní oddělení rejstříku národního soudu, pod číslem KRS 0000028368, s NIP: 526-020-41-10, základní kapitál: 228 604 000 PLN.

6.3.1 Zákazník je povinen zkontrolovat obal a obsah zásilky z hlediska množství a kvality za přítomnosti kurýra. V případě poškození obalu nebo obsahu je Zákazník povinen napsat písemnou zprávu o poškození na dokladu poskytnutém kurýrem. Reklamace doručení musí být podána do 48 hodin od potvrzení přijetí. ŽádostiReklamace doručení zaslané po tomto datu nebudou brány v úvahu.

6.4. Náklady na dopravu:

V ČR je doručení objednávek s hodnotou nad 265kč zdarma. K objednávkám pod 300kč přidáváme 70kč

 

6.5. Lhůta pro dodání produktu Zákazníkovi je maximálně 7 pracovních dnů. Lhůta začíná od:

6.5.1. V případě platby bankovním převodem nebo elektronickou platbou - od okamžiku připsání na bankovní účet nebo zúčtovací účet Prodávajícího;

6.5.2. Pokud zvolíte platbu na dobírku - od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

 

7. Reklamační řízení

7.1. Prodávající je povinen dodat Zákazníkovi Produkt bez vad. V případě dodání Produktu s vadami Zákazníkovi odpovídá Prodávající.

7.2. Základ a rozsah odpovědnosti za vady Prodávajícího vůči Zákazníkovi, má-li prodaný Produkt fyzickou nebo právní vadu v okamžiku převzetí, jsou stanoveny právními předpisy, zejména v Občanském zákoníku (§ 2099 a § 2158 a násl.). Mimoto Zákazník, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu, v době 24 měsíců od převzetí, ledaže je ve vztahu ke konkrétnímu Produktu poskytnuta Prodávajícím delší doba záruky za jakost (ustanovení § 2165 Občanského zákoníku).

7.3. Oznámení o nesouladu Produktu s kupní smlouvou nutno provést písemně, a to elektronicky na e-mailovou adresu doma24cz@seznam.cz nebo v listinné podobě na adresu Polor Sp. z o.o.., Ulice Władysława IV 1, 70-651 Štětín, Polská republika.

7.4. Za účelem předložení oznámení podle bodu 7.3. Zákazník může využít formuláře reklamace, který je k dispozici ve spodní části těchto Podmínek, a který musí být vyplněn a zaslán na jednu z adres uvedených v bodě 7.3.

7.5. Prodávající posoudí reklamaci do 3 pracovních dnů , ledaže si reklamace vyžádá odborné posouzení a tím i delší lhůtu pro posouzení, a informuje Zákazníka o přijetí nebo důvodech odmítnutí reklamace, popř. o nutnosti prodloužení lhůty k posouzení. Není-li oznámení Prodávajícího ve stanovené či oznámené prodloužené lhůtě Zákazníkovi doručeno, považuje se reklamace za přijatou.

7.6. Zákazník, který uplatňuje práva z odpovědnosti za vady, je povinen vadný Produkt dodat na náklady Prodávajícího na adresu: Polor Sp. z o.o., ul. Władysława IV 1 70-651 Štětín, Polská republika. Zároveň je Zákazník odpovědný za zabalení Produktu, který zajistí jeho bezpečnost při přepravě k Prodávajícímu. Za tímto účelem Prodávající doporučuje tovární balení.

7.7. Přijatá reklamace Zákazníka musí být Prodávajícím vyřízena, resp. vyřešena, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se může se Zákazníkem dohodnout na prodloužení lhůty k vyřízení reklamace, zejména v případech, kdy si řešení reklamace vyžádá mimořádné úsilí.

7.8. Zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy v rozsahu vadného Produktu marným uplynutím stanovené či dohodnuté lhůty k řešení reklamace.

 

8. Právo na odstoupení od smlouvy

8.1. Zákazník (spotřebitel) má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí Produktu.

8.2. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník informovat Prodávajícího, a to písemným prohlášením o odstoupení od smlouvy zaslaným elektronicky na e-mailovou adresu doma24cz@seznam.cz nebo v listinné podobě na adresu Polor Sp. z o.o., Ulice Władysława IV 1, 70-651 Štětín, Polská republika.

8.3. Za účelem uplatnění práva na odstoupení od smlouvy může Zákazník použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není však povinný. Pokud je tato možnost Zákazníkem využita, Prodávající bez zbytečného odkladu zašle Zákazníkovi potvrzení o přijetí formuláře odstoupení od smlouv.

8.4. Ke splnění lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby Zákazník zaslal informace týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

8.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy Zákazníkem vrátí Prodávající Zákazníkovi veškeré přijaté platby, včetně nákladů na doručení Produktu v sazbě nejlevnějšího obvyklého způsobu dodání Produktu nabízeného Prodávajícím, a nejpozději do 14 dnů ode dne účinného odstoupení od smlouvy Zákazníkem, nikoliv však dříve, než obdrží vrácený Produkt. Vrácení plateb bude provedeno pomocí stejných platebních metod, jaké použil Zákazník v původní transakci, pokud Zákazník výslovně nesouhlasil s jiným řešením. Článek 8.8. není tímto dotčen. V žádném případě Zákazník nenese s vrácením plateb žádné náklady.

8.6 Zákazník je povinen vrátit Prodávajícímu Produkt (-y), ohledně něhož odstoupil od kupní smlouvy, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne účinného odstoupení od smlouvy Zákazníkem.

8.7. Přímé náklady na vrácení Produktu nese Zákazník.

8.8 Zákazník je odpovědný pouze za snížení hodnoty

Produktu vyplývající z použití Produktu jiným způsobem, než bylo nutné pro stanovení povahy, vlastností a fungování Produktu. Náhradu za snížení hodnoty Produktu je Prodávající oprávněn požadovat na Zákazníkovi a je oprávněn si odpovídající částku započíst proti pohledávce Zákazníka na vrácení kupní ceny Produktu.

8.9. Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím týkající se:

a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli Prodávajícího,

d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu,

e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud Prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a Prodávající před uzavřením smlouvy sdělil Zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

9. Mimosoudní řešení sporů

9.1. Podrobné informace o možnosti Zákazníka, který je spotřebitelem, používat bezplatně mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na webové stránce https://evropskyspotrebitel.cz/

Zákazník má v každém případě možnost se případě sporu

s Prodávajícím obrátit na:

Evropské spotřebitelské centrum ČR

Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

esc@coi.cz, +420 296 366 155

 

10. Ustanovení týkající se podnikatelů

10.1 Tento oddíl Podmínek a ustanovení v nich obsažená se vztahují pouze na Zákazníky a uživatele služeb, kteří nejsou spotřebiteli, tj. fyzické a právnické osoby jednající v rámci výkonu své podnikatelské činnosti.

10.2 Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené se Zákazníkem, který není spotřebitelem, do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. K odstoupení od kupní smlouvy v tomto případě může dojít bez udání důvodu a nevznikají žádné nároky ze strany Zákazníka, který není spotřebitelem vůči Prodávajícímu, vyjma nároků souvisejících s vypořádáním odstoupení od smlouvy.

10.3 V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, má Prodávající právo omezit dostupné platební metody, včetně požadavku na předplacení celé nebo částečné platby, bez ohledu na platební metodu zvolenou Zákazníkem.

10.4 Po předání Produktu Prodávajícím do přepravy k Zákazníkovi, který není spotřebitelem, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci, jakož i riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu z Prodávajícího na Zákazníka. Nároky založené přepravou Produktu je Zákazník oprávněn nárokovat na dopravci. Prodávající nenese odpovědnost za žádné ztráty, závady nebo poškození Produktu vzniklé jeho přijetím k přepravě až do jeho doručení Zákazníkovi a za zpoždění v přepravě.

10.5 Pokud je Produkt zaslán Zákazníkovi prostřednictvím přepravce, je Zákazník, který není spotřebitelem, povinen zásilku zkontrolovat včas a způsobem odpovídajícím takové přepravě. Zjistí-li, že během přepravy došlo ke ztrátě nebo poškození Produktu, je povinen provést všechna opatření nezbytná k určení odpovědnosti dopravce.

10.6. Prodávající neposkytuje Zákazníkovi, který není spotřebitelem, na Produkt záruku za jakost ve smyslu § 2113 Občanského zákoníku. Prodávající však ve smyslu § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku odpovídá za vady Produktu, které má při převzetí do přepravy, a to po dobu 6 měsíců od převzetí. Pro postup uplatnění reklamace Zákazníkem se přiměřeně použije úprava obsažená v bodech 7.3 – 7.8 těchto Podmínek.

10.7 V případě Zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, může Prodávající s okamžitou účinností a bez uvedení důvodu vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb zasláním příslušného prohlášení Zákazníkovi.

10.8. Odpovědnost Prodávajícího za škodu případně způsobenou Zákazníkovi, který není spotřebitelem, se dohodou souhrnně, tj. ve vztahu k jednomu obchodnímu případu, omezuje na částku Zákazníkem uhrazené ceny Produktu a nákladů na jeho dodání podle kupní smlouvy, avšak nikdy na částku převyšující sedm tisíc korun českých.

Prodávající zásadně odpovídá toliko za předvídatelnou škodu v době uzavření kupní smlouvy naopak neodpovídá za ušlý zisk Zákazníka.

10.9. Jakékoli spory vzniklé mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který není spotřebitelem, podléhá soudu, který je příslušný pro sídlo Prodávajícího.

 

11. Závěrečná ustanovení

11.1. Tyto podmínky se řídí právním řádem Polské republiky a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, které upravují práva spotřebitelů, jakož i imperativními ustanoveními právních předpisů České republiky.

11.2. Změna Podmínek:

11.2.1. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Podmínek z důležitých důvodů, tj. změn právních předpisů, změny platebních a dodacích podmínek, a to v rozsahu, v jakém tyto změny ovlivňují provádění ustanovení těchto Podmínek.

11.2.2. V případě uzavření smluv na dobu neurčitou podle těchto Podmínek (např. poskytování elektronických služeb - Účet), pozměněné Podmínky zavazují Zákazníka, pokud byl Zákazník o změnách řádně informován a dotčenou smlouvu neukončil do 14 kalendářních dnů ode dne oznámení.

V případě, že změna Podmínek povede k zavedení jakýchkoli nových poplatků nebo ke zvýšení stávajících poplatků, má Zákazník, který je spotřebitelem, právo odstoupit od uzavřených a dosud nesplněných smluv, s výjimkou těch, kde již došlo k expedici Produktu k Zákazníkovi.

11.2.3. V případě uzavření jiných smluv, než jsou smlouvy na dobu neurčitou podle těchto Podmínek (např. Kupní smlouvy), nebudou tyto dotčeny změnou Podmínek a budou se do svého splnění řídit dosavadním zněním Podmínek.

11.3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne [•] 2020.

 

 

PROHLÁŠENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

..............................................

..............................................

..............................................

Jméno, příjmení a adresa spotřebitele

Polor Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 1

70-651 Štětín

Polská republika

 

Prohlašuji, že dne … mi bylo doručeno zboží/ poskytnuty služby … na základě smlouvy č. … ze dne … .

Ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží/ poskytnutí služeb odstupuji od výše uvedené smlouvy ohledně zboží/ služby … .

Doručené zboží se zavazuji vrátit zpět, nepoškozené a v originálním obalu, nejpozději do 14 dnů od tohoto odstoupení od smlouvy. Jsem si vědom, že vrácení zboží je podmínkou vrácení provedené platby.

Pokud se jedná o dosud nesplněné služby, zavazuji se, že tyto nebudu v návaznosti na toto odstoupení čerpat, a to bez ohledu na skutečnost, zda mi v tom fakticky něco brání či nikoliv.

 

 

 

 

................................. ..

Místo, datum a čitelný podpis spotřebitele

 

FORMULÁŘ REKLAMACE

 

..............................................

..............................................

..............................................

Jméno, příjmení a adresa spotřebitele

Polor Sp. z o.o.

ul. Władysława IV 1

70-651 Štětín wdomu24.pl

tel. 510139686

 

Stížnost se týká produktu

 

............................................................................................................ ..

 

Nalezená vada se týká (stručný popis vady, okolnosti jejího zjištění)

...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................

 

Datum nákupu produktu ...................

Datum zjištění závady ...........................

Přiložte doklad o koupi inzerovaného produktu

 

Očekávání spotřebitele vůči prodávajícímu (* zaškrtněte políčko)

o Oprava produktu

o Výměna za produkt bez vad

o Odstoupení od smlouvy

 

................................................

Místo, datum a čitelný podpis spotřebitele